W poniższym artykule zawarte zostały informacje o urządzeniu, na którym pracuję każdego dnia.
Jest to wyjątkowe urządzenie, które w sposób dokładny oraz powtarzalny, analizuje skład ciała, pomagając w podjęciu decyzji o kolejnych krokach treningowych lub dietetycznych.
Czytaj Więcej